Startsida

Presentation

Styrelse

Program
Aktiviteter

Bli Medlem

Hänt hos oss

Presentation
av Forskare

Länkar

 

 

 

 

 

 

www.skarasf.se

 

 

PROGRAM      2017

VARMT  VÄLKOMNA  TILL  VÅRENS TRÄFFAR


Onsdagen den 11 januari 2017 kl 18.30
Gamla fraktgodsmagasinet på Vallgatan 37

kommer barnmorskan Maja Stina Fällström att berätta om
hjälpgummans, jordemoderns och barnmorskans historia och
även om de i hennes släkt som tidigare valt samma yrke

Kaffeservering

*

Torsdagen den 2 februari kl 19.15

i Prubbasalen i nya biblioteket

i ett samarrangemang med biblioteket föreläser författaren Ola Larsmo.
Han har skrivit boken 'Swede Hollow' om några av de emigranter som inte
lyckades ta sig in i det nya samhället utan hamnade i en slum och var illa
sedda av både amerikaner och andra mer lyckligt lottade svenska migranter.

             Biljetter krävs, finns att hämta gratis på Skara turistbyrå eller Nya Biblioteket

*


TISDAGEN DEN 21 FEBRUARI KL 18.30

Studiefrämjandets Lokal
Gamla Fraktgodsmagasinet på Vallgatan 37

ÅRSMÖTE

efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
tar arkivarien Carina Seiberlich över och
pratar lite om historiska fotografier.

Föreningen bjuder på kaffe

*

Lördagen den 18 mars Släktforskningens dag

Per-Olof Räf har under tre års tid letat fram uppgifter om eleverna vid
Skara skola under 1700-talets andra hälft och in på 1800-talet.

Han berättar om sökandet och dess glädje men
även misslyckanden i sin forskning
på Gamla biblioteket kl 11.00

Några av föreningens medlemmar finns på plats
mellan kl 10 och 14 för att visa olika arkiv m.m.
för de som vill pröva på att släktforska.

*

Onsdagen den 19 april kl. 18.30
gör vi ett besök på Veterinärmuseét

där möter oss Göran Jönsson och pratar om museets samlingar och historia.

Anmälan till Berit 070-33 138 76 senast 12 april

Kaffe och kaka 45:-

*

Forskarhjälp

Vill du ha hjälp att komma igång,
har du kört fast i din forskning
eller vill du prata släktforskning en stund ?

Torsdagarna
26 januari, 9 februari och 9 mars
finns några från föreningen till din hjälp på
forskaravdelningen på Gamla biblioteket
 mellan klockan 17 och 19

*

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

*


 

 

WEBMASTER: E ANDERSSON                                                                                                                                       SIDOBAKGRUND: COPYRIGHT © I.GUSTAVSSON