Startsida

Presentation

Styrelse

Program
Aktiviteter

Bli Medlem

Hänt hos oss

Presentation
av Forskare

Länkar

 

www.skarasf.se

 

 

Bli medlem

Avgiften för 2018 är 80 kr;  för familjemedlem  40 kr
Skolungdom   40 kr

Anmäl dig till någon i styrelsen och ange:

ditt namn
bostadsadress
postadress
telefonnummer

eventuell e-postadress

eller sätt in avgiften på bankgiro 338-4807
(Glöm inte namn o adress m.m. på talongen)

Skicka gärna anmälan med e-post till

ordforande§skarasf.se  eller kassor§skarasf.se

 

 

    Anm. Byt ut § mot @ då du ska använda epostadressen.
           

 

 

 


WEBMASTER: E ANDERSSON                                                                                                                                       SIDOBAKGRUND: COPYRIGHT © I.GUSTAVSSON