EFTER MITT OLYCKSALIGA BLIXT-ÅSK-NEDSLAG SOM STÄLLDE
TILL DET Å DET VÄRSTA I MIN DATOR SÅ HAR DET TAGIT MIG
  MER ÄN EN DRYG MÅNAD ATT FÅ TILL DET  PRESENTABELT IGEN.
             
(Eventuella uppdykande tillägg publiceras i så fall)   
20190726
 *

Denna sida av Hänt-hos-oss är från 2019 och är, liksom under alla år tidigare,
  2009 - 2018, skriven och fotograferad av webmaster Eilert Andersson,
vilken också f.ö. är den som startat och hela tiden drivit hela denna webplats
(Nu återstår endast för en ny webmaster att ta över. Anmäl dig till ordförande eller sekreterare)

              

                                      Tillbaka till:    www.skarasf.se                                                                                                                                                                                                                                                                 

*

ÅRETS SOCKENBESÖK
GICK DENNA GÅNG (8 MAJ 2019) TILL STENUMS KYRKA

EVA EKDAHL tillsammans med GUNNEL BLOMSTER och ANNA-LENA BOHMAN
var de ciceroner som guidade oss i kyrkan och som berättade om alla de händelser
som timat genom århundraderna i Stenums Församling och By.
Stenums kyrka är byggd 1867 på samma plats som den gamla 1100-tals-kyrkan.
Den nuvarande kyrkan byggdes med egna armar, egna möjligheter och
minsta möjliga kontantinsats. Hela bygget kostade då 4.000 kr !

                                                                            *    

                                                                                                                                       DOMBOKS-FORSKNING

                                                                                                Kerstin Carlborg lärde oss 16 april om hur att forska i domböckerna
                                                                                                      och pratade om regelverket bakom tingen och den struktur
                                                                                                   som finns i domböckerna och tingsverksamheten. Vi fick otaliga
                                                                                                     exempel på var och vad man kan hitta i domböckerna. Det var
                                                                                                  en synnerligen komplett genomgång av alla möjligheter som finns.

                                                                                     
 

                                                                           *
 

                                                                                                   VÄCKELSERÖRELSERNA

                                                                                             Jonas Wåhlberg berättade 19 mars om väckelserörelserna på 1800-talet
                                                                                                   och framåt och främst då om baptisterna och om hur de olika
                                                                                          rörelserna påverkade folket ute i bygderna. Det var en synnerligen
                                                                                       intressant afton där föredragshållaren verkligen gått igenom vad
                                                                                        det hela handlade om och han presenterade det på ett synnerligen
                                                                                            upplysande och intressant sätt som tilltalade åhörarna.

                                                          
 

                                                                      *

                                                                                                                            ÅRSMÖTE 2019

                                                                          I sedvanlig ordning samlades vi i lokalen i gamla fraktgodsmagasinet.
                                                                     Och precis som under många år tidigare leddes årsmötesförhandlingarna
                                                                        med Bergdahl som mötesordförande. Detta år visade det sig att det blev
                                                                              omval över hela linjen så förhandlingarna gick snabbt. Efter kaffet
                                                                                    var det så dags för dagens föredrag vilket de tre damerna
                                                                          BERIT ANDERSSON, BRITT MIHLZEN, ANN-BRITT MOHLANDER
                                                                         svarade för. Klädda i tidstypiska kläder från 1800-talet. Vi fick oss en
                                                                         livfull redogörelse om hur folkskolestadgan blev obligatorisk från 1842
                                                                          och framåt och vi fick flera exempel på händelser under åren därefter.

                                                                   

                                        *

                                                                                                              GÅRDSFORSKNING

16 januari 2019 samlades vi åter i Gamla Fraktgodsmagasinet i Skara
för årets första sammankomst där JAN-ERIK BJÖRK presenterade sin
gårdsforskning och hur man på bästa sätt kunde leta på alla de platser
där man kunde finna uppgifter att forska i. Björk hade drygt 40 år av
erfarenhet från detta och han gav oss en utmärkt bas att forska från
och i och vilka vägar vi lämpligen kunde ta i de olika källorna som finns.
Gården det gäller ¤ hur kom den till ¤ hur såg den ut ¤
 vad var jordskatten ¤ vilka andra skatter fanns ¤
vad odlade man ¤ vilka djur fanns ¤ vilka ägor hörde till ¤
vilka bodde där ¤ när skiftades gården ¤ Ja allt detta var frågor
du kan få svar på i "rullorna" tack vare den svenska modellen med
papper-på-allt-och-uppgifter om allt och alla. För en släktforskare är
ju allt detta mumma och man kan ju se uppgifter från hundratals år
bakåt om folk och gårdar och vilka skatter de betalade.
Björk tipsade också om att vi skulle samla foto, läsa litteratur om
hembygden och att söka i ortnamnsregistret, fastighets- och lagfarts-
registren och söka i domböcker. Möjligheterna i våra dagar är ju fantastiska
med alla de moderna tekniska hjälpmedel som står till buds.
Trots detta kör ju vi släktforskare fast ibland, men, skam den som ger sig.
JAN-ERIK BJÖRKs föredrag hade samlat fullt hus denna kväll.

*
SLÄKTFORSKNINGENS DAG 19 JANUARI 2019


Gudrun föreläser om hur att släktforska


Lippold inför dagens andra knekt-föreläsning

Föreningens medlemmar ställde upp med råd och dåd till de besökare som
ville ha hjälp med sin forskning, det bjöds på kaffe och bullar och dagens
föredrag var tre till antalet och dessa presenterade två gånger för en
förväntansfull publik. Gamla biblioteket med forskningssalarna på andra
våning, liksom föredragen, och kaffet och diskussionerna på första våningen.
Först ut var GUDRUN MOBERG som föreläste om "Att börja Släktforska"
och därefter var det dags för  BJÖRN LIPPOLD att tala om "Knekten i
helg och söcken" och så IRENE GUSTAVSSON som via dator presenterade
hur hon släktforskat i drygt 35 år och visade hur hon dokumenterat detta
från början och sen hur datorn kommit i i bilden och visade resultatet just nu.
Dagen var lyckosam med intresserade åhörare och kommande medlemmar.

*


SLÄKTFORSKARDAGARNA  I  BORÅS

24 - 25 AUGUSTI  2019

BORÅS SLÄKTFORSKARE I SAMARBETE MED SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND
OCH VÄRDSTADEN BORÅS. ÅRETS HUVUDSPONSOR ÄR  ARKIV DIGITAL.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =