Startsida

Presentation

Historik

Styrelse

Program
Aktiviteter

Bli Medlem

Hänt hos oss

Presentation
av Forskare

Länkar

 

www.skarasf.se

     OBS ! Gamla Hänt hos oss från 2009 t.o.m. 2018 hittar du  HÄR

 

GÅRDSFORSKNING

16 januari 2019 samlades vi åter i Gamla Fraktgodsmagasinet i Skara
för årets första sammankomst där JAN-ERIK BJÖRK presenterade sin
gårdsforskning och hur man på bästa sätt kunde leta på alla de platser
där man kunde finna uppgifter att forska i. Björk hade drygt 40 år av
erfarenhet från detta och han gav oss en utmärkt bas att forska från
och i och vilka vägar vi lämpligen kunde ta i de olika källorna som finns.
Gården det gäller ¤ hur kom den till ¤ hur såg den ut ¤
 vad var jordskatten ¤ vilka andra skatter fanns ¤
vad odlade man ¤ vilka djur fanns ¤ vilka ägor hörde till ¤
vilka bodde där ¤ när skiftades gården ¤ Ja allt detta var frågor
du kan få svar på i "rullorna" tack vare den svenska modellen med
papper-på-allt-och-uppgifter om allt och alla. För en släktforskare är
ju allt detta mumma och man kan ju se uppgifter från hundratals år
bakåt om folk och gårdar och vilka skatter de betalade.
Björk tipsade också om att vi skulle samla foto, läsa litteratur om
hembygden och att söka i ortnamnsregistret, fastighets- och lagfarts-
registren och söka i domböcker. Möjligheterna i våra dagar är ju fantastiska
med alla de moderna tekniska hjälpmedel som står till buds.
Trots detta kör ju vi släktforskare fast ibland, men, skam den som ger sig.
JAN-ERIK BJÖRKs föredrag hade samlat fullt hus denna kväll.

*
SLÄKTFORSKNINGENS DAG 19 JANUARI 2019


Gudrun föreläser om hur att släktforska


Lippold inför dagens andra knekt-föreläsning

Föreningens medlemmar ställde upp med råd och dåd till de besökare som
ville ha hjälp med sin forskning, det bjöds på kaffe och bullar och dagens
föredrag var tre till antalet och dessa presenterade två gånger för en
förväntansfull publik. Gamla biblioteket med forskningssalarna på andra
våning, liksom föredragen, och kaffet och diskussionerna på första våningen.
Först ut var GUDRUN MOBERG som föreläste om "Att börja Släktforska"
och därefter var det dags för  BJÖRN LIPPOLD att tala om "Knekten i
helg och söcken" och så IRENE GUSTAVSSON som via dator presenterade
hur hon släktforskat i drygt 35 år och visade hur hon dokumenterat detta
från början och sen hur datorn kommit i i bilden och visade resultatet just nu.
Dagen var lyckosam med intresserade åhörare och kommande medlemmar.

*


SLÄKTFORSKARDAGARNA  I  BORÅS

24 - 25 AUGUSTI  2019

BORÅS SLÄKTFORSKARE I SAMARBETE MED SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND
OCH VÄRDSTADEN BORÅS. ÅRETS HUVUDSPONSOR ÄR  ARKIV DIGITAL.